Czarnobyl z Kijowem (3dni)

Zwiedzanie:

Czarnobyl – miejsce najstraszniejszej katastrofy nuklearnej w dziejach,  zwiedzanie strefy odosobnienia tzw. Zony – Oko Moskwy, miasteczko Czarnobyl, Prypeć – opuszczone miasto, kanał, stadion, dworzec, przejazd koło elektrowni,  hotel Polesie, pomnik ofiar katastrofy , Kijów – Majdan Niepodległości, Złote Wrota, sobór św Zofii, Zjazd św Andrzeja

Bezpieczeństwo wycieczki do Czarnobyla  – skutkiem awarii było powstanie chmury radioaktywnego pyłu, która przykryła nie tylko Ukrainę, Białoruś i europejską część Rosji   Obliczono, że radiacja najbardziej dotknęła Białoruś i otrzymała ona 60% szkodliwego promieniowania, a Ukraina 9%. Po katastrofie utworzono strefę zamkniętą, która mierzy 2,5 tyś km²  i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców. Wyłączono z uprawy 100 tyś ha i zlikwidowano 20 pobliskich kołchozów. Utworzono 2 strefy – w promieniu 10 km – „szczególnego zagrożenia” i 30 km – „o najwyższym stopniu skażenia”. Szacuje się, że tylko spośród osób uczestniczących w akcji ratunkowej zmarło dziesiątki tysięcy osób. Dziś promieniowanie jest już niewielkie i Czarnobyl stał się miejscem turystycznym. Wycieczka obywa się po wytyczonych ścieżkach i mogą w niej uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. Według urzędu odpowiedzialnego za ruch w strefie dawka promieniowania, którą otrzymuje organizm podczas pobytu w strefie jest równa dawce promieniowania jaką otrzymujemy przebywając cały dzień na słońcu.

Cena: 46 osób – 1680 PLN/os    40 osób – 1720 PLN/os     34 osób – 1770 PLN/os

Świadczenia: Przelot Warszawa – Kijów – Warszawa, autokar Kijów – Czarnobyl – Kijów, 2 noclegi w Czarnobylu, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, opieka pilota, wyrobienie przepustek do strefy, opłata przewodnicka w strefie, przewodnik po Kijowie, ubezpieczenie KL i NNW

Cena (wariant ekonomiczny): 46 osób – 990 PLN/os   40 osób – 1040 PLN/os   34 osób – 1110 PLN/os

Świadczenia: autokar  Warszawa – Czarnobyl – Warszawa, 2 noclegi w Czarnobylu, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, opieka pilota, wyrobienie przepustek do strefy, opłata przewodnicka w strefie, przewodnik po Kijowie, ubezpieczenie KL i NNW

    Zapytaj o ofertę
    Wycieczki, które mogą Cię zainteresować